Základní parametry dluhopisu

Název: SOLEK HO. 6,20/22
Emitent: SOLEK HOLDING SE
Investiční nástroj: dluhopisy úročené pevnou úrokovou sazbou se splatností 5 let
Administrátor: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Podoba a vlastnictví dluhopisů: zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s.
Předpokládaný objem emise:
500 000 000 CZK jmenovité hodnoty dluhopisu*
ISIN: CZ0003516353
Jmenovitá hodnota:
1000 CZK (minimální investice 50 000 CZK)
Datum emise dne: 19. 6. 2017
Datum splatnosti dne: 19. 6. 2022
Emisní kurz:
100 % jmenovité hodnoty
Výnos do splatnosti:
6,2 % p. a.
Předčasné splacení dluhopisů: na základě rozhodnutí emitenta nejdříve po 2 letech

* Emitent je též oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise, a to až do výše 1 000 000 000 Kč (slovy: jedné miliardy korun českých). Kompletní informace naleznete v Prospektu.

Po ukončení předprodeje - první fáze veřejné nabídky - bylo upsáno 158 290 ks dluhopisů SOLEK HO. 6,20/22.


V případě zájmu o koupi dluhopisů se obraťte na svého investičního poradce poradce nebo nám napište mail.
Administrátorem emise je Cyrrus Corporate Finance, a.s. (www.cyrruscf.cz) a zprostředkovatelem je Fincentrum a. s. (www.fincentrum.com) a společnost CYRRUS, a. s. (www.cyrrus.cz).
Kontaktní formulář
*
*
*
Zaškrtněte