Investujte do úspěšných energetických projektů
s pevným výnosem 6,2 % p. a.

ÚROK 6,2 %
ROČNĚ

atraktivní zhodnocení investice díky ročnímu úroku 6,2 %

ČTVRTLETNÍ VÝPLATA

pravidelná výplata úroku čtyřikrát ročně

STABILNÍ
INVESTICE

společnost s prokazatelnými zkušenostmi z Chile

ÚPIS JIŽ OD 50 000 Kč

veřejný úpis s možností investice již od 50 000 Kč

Proč investovat v Chile?

Důvěra zahraničních investorů v lukrativnost a bezpečí investic do energetiky v Chile je vysoká.
Chile je atraktivní země pro rozvoj solární energetiky

economistNEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ EKONOMIKA V LATINSKÉ AMERICE

Ekonomika Chile je jednou z nejrychleji rostoucích v Latinské Americe. Mezinárodní měnový fond očekává, že do roku 2020 dosáhne růstu 3,4 % HDP. Je i nejstabilnější a nejotevřenější ekonomikou Latinské Ameriky, pátá největší na kontinentu s rozvinutým bankovním sektorem a příznivou legislativou. (zdroj)

IDEÁLNÍ PRO INVESTICE V LETECH 2015-2019

Economist Intelligence Unit potvrdil Chile jako jednu z nejlepších investičních příležitostí v Latinské Americe a třetí na světě pro období 2015–2019. (zdroj)

PODPORA VLÁDY V OBLASTI ENERGETIKY

Do energetického sektoru dosud neputovaly v Chile dostatečné investice, současný stav tak neodpovídá raketovému rozvoji a spotřebě. Vláda v Chile jasně deklarovala své cíle v oblasti energetiky: zajistit dostatečné investice a diverzifikovat energetický mix tak, aby se snížila závislost na vodních zdrojích a plynu. Velmi podporuje investice do obnovitelných zdrojů. (zdroj)

PREFEROVANÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE

Energie z obnovitelných zdrojů je tzv. „zelenou energií“, která je nyní intenzivně podporovaná chilskou vládou a v rámci energetického mixu je „zelená energie“ vykupovaná přednostně. Chile má v současné době silnou a rostoucí poptávku po elektrické energii i přesto, že zde jsou relativně vysoké ceny elektřiny.

Ernst & Young ve svém Indexu atraktivity pro obnovitelné zdroje posunul Chile na 9. místo na světě. (zdroj)

solargisJEDINEČNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO FVE ELEKTRÁRNY

Centrální oblast Chile, především poušť Atacama, má téměř nejvyšší míru slunečního záření na světě, proto je zde skoro polovina plánů na rozvoj obnovitelných zdrojů zaměřena právě na fotovoltaiku. Najdeme zde ojedinělou kombinaci vysoké hodnoty sluneční iradiace a nadmořské výšky, která zaručuje nižší teploty než v jiných oblastech s vysokým osvitem (např. Afrika), čímž se zvyšuje životnost a efektivita panelů.

NÍZKÁ MÍRA KORUPCE, ZDRAVÝ EKONOMICKÝ RŮST

Obecně můžeme Chile označit za stabilní demokracii s nízkou mírou korupce a solidním tempem hospodářského růstu s malým zadlužením. Podle Indexu vnímání korupce řadí Transparency International Chile na 23. místo (Česká Republika je až na 37. místě). (zdroj)

Proč fotovoltaické projekty?

FOTOVOLTAICKÉ PROJEKTY přinášejí čistý a efektivní zdroj energie

EKOLOGICKÁ VÝROBA ENERGIE

Solární energie je vynikající alternativou k fosilním palivům, jako je uhlí nebo ropa, protože produkce elektrické energie je v tomto případě bezemisní. Díky využití solární energie se tedy zabraňuje dalšímu znečišťování životního prostředí.

NETOXICKÁ VÝROBA KOMPONENTŮ

Solární články se vyrábějí z křemíku, který je netoxický a je hojně rozšířenou surovinou na světě. Výrobci garantují dlouhodobou životnost a stabilní vysoký výkon panelů. Fotovoltaické elektrárny neprodukují hluk, škodlivé emise nebo znečisťující plyny.

NÁVRATNOST INVESTICE

Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a spolehlivé. Panely jsou recyklovatelné, což nejen prospívá životnímu prostředí, ale snižuje i výrobní náklady. Energetická návratnost solárních panelů trvale klesá. Využívání energie ze solárních panelů je vládami podporováno a zaujímá stále vyšší podíl na výrobě elektřiny.

Proč Solek Group?

Skupina s dlouholetou praxí a mezinárodní zkušeností

panelPRAKTICKÁ ZKUŠENOST

Solek Group, jehož součástí je i Solek Holding SE, byl založen v roce 2010. Od té doby realizoval více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren v Česku i zahraničí (Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 24 MWp. Za tu dobu získal nenahraditelnou praktickou zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou aktiv fotovoltaických elektráren na různých trzích.

MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ

Solek Holding SE se specializuje na realizaci projektů fotovoltaických elektráren od svého počátku. Koncem roku 2016 uvedl do provozu pilotní projekt v Jižní Americe – v Chile. Fotovoltaická elektrárna Cuz Cuz o instalovaném výkonu 3,07 MWp byla připojena do elektrické sítě a je již v plném provozu. Nyní je v procesu development a akvizice dalších solárních projektů v Chile o celkovém instalovaném výkonu více než 100 MWp.

ZNALOST SPECIFIK ZEMĚ

Skupina Solek Group koncem roku připojila do elektrické chilské sítě pilotní projekt – fotovoltaickou elektrárnu Cuz Cuz o výkonu 3,7 MWp. Získala tak neocenitelné zkušenosti s přípravou, developmentem a výstavbou projektu v zemi, kde chce nadále investovat a stavět.

Dceřiná společnost v Chile má vynikající znalost administrativních požadavků na potřebná povolení ke stavbě solárních parků, zná podmínky financování a ekonomické podmínky zajištující návratnost solárních elektráren v Chile či specifika zaměstnávání pracovníků a najímání dodavatelů.

VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

U realizovaného projektu Cuz Cuz i u plánovaných projektů skupina využívá moderních technologií – například jednoosé natáčecí konstrukce. Tento trackovací systém sleduje pohyb slunce a maximalizuje úroveň slunečního záření na plochu panelu v průběhu celého dne.

Média o Solek Group

Úspěšné dokončení pilotního projektu v Chile zaznamenala i česká média

Češi dostali v Íránu licenci pro soláry

Češi dostali v Íránu licenci pro soláry

Firma Solek Group postaví na severovýchodě Íránu solární park s výkonem 10 megawattů. Jde o jeden z prvních projektů v zemi, která se zahraničním investorům otevřela teprve nedávno. Tamní vláda usiluje o rychlé navýšení podílu obnovitelných zdrojů. Solek chce v následujících třech letech postavit v Íránu další čtyři solární elektrárny.

celý článek
Decentrální solární měniče ABB byly vybrány pro nové fotovoltaické projekty v Chile

Decentrální solární měniče ABB byly vybrány pro nové fotovoltaické projekty v Chile

Společnost ABB, průkopník a lídr ve vývoji inovativních technologií pro přeměnu solární energie, podepsala smlouvu na dodávku decentrálních solárních měničů ABB pro dvě nové fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem 6 MW. Ty v Chile dodává společnost Solek Group. Sluneční elektrárny, z nichž každá má výkon přibližně 2x 3,5 MWp, budou vybaveny třífázovými decentrálními měniči TRIO-50.0-TL-OUTD. Dodávka technologie by měla být dokončena v říjnu 2017.

celý článek

Češi prodali v Chile solární elektrárnu za 3,5 miliónu dolarů

Češi prodali v Chile solární elektrárnu za 3,5 miliónu dolarů

Solek Group prodala solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz o instalovaném výkonu 3,07 MWp v Chile. Jediná fotovoltaická elektrárna s ryze českými vlastníky v Latinské Americe tak změnila majitele. Novým vlastníkem se stal  chilský fond zaměřený na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros, který  ji koupil za 3,5 milionů USD.  Tento fond v Chile obhospodařuje více než 100 MWp ze solárních elektráren.  Získané finanční prostředky z prodeje hodlá Solek Group využít na financování dalších zhruba dvaceti projektů solárních parků v Chile.

celý článek
Česká společnost Solek Group prodala v Chile sluneční elektrárnu za 80 milionů korun

Česká společnost Solek Group prodala v Chile sluneční elektrárnu za 80 milionů korun

Developerská firma Solek Group prodala v Chile elektrárnu za 3,5 milionu dolarů.
Majitel firmy Zdeněk Sobotka chce v zemi stavět i další solární parky.
Solární park Cuz Cuz o výkonu 3 megawatt koupil chilský fond zaměřený na zelenou energetiku.

celý článek

Česká firma prodala elektrárnu v Chile, v zemi bude dále investovat

Česká firma prodala elektrárnu v Chile, v zemi bude dále investovat

Česká firma Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz chilskému fondu zaměřenému na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros. Cena transakce je 3,5 milionu dolarů (asi 77,7 milionu Kč). Společnost to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.

celý článek
Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu za 80 mil. Kč

Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu za 80 mil. Kč

Česká Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz chilskému fondu zaměřenému na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros. Cena transakce je 3,5 milionu dolarů (77,7 milionu Kč). Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

celý článek

Solek Group prodala svůj pilotní projekt solární elektrárny v Chile

Solek Group prodala svůj pilotní projekt solární elektrárny v Chile

Česká Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz chilskému fondu zaměřenému na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros. Cena transakce je 3,5 milionu dolarů (77,7 milionu Kč). Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.

celý článek
Solek Group prodala v Chile elektrárnu za 80 milionů

Solek Group prodala v Chile elektrárnu za 80 milionů

Česká Solek Group prodala v Chile solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz chilskému fondu zaměřenému na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros. Cena transakce je 3,5 milionu dolarů (77,7 milionu korun).

celý článek

Pilotní projekt v Chile realizován

Solární elektrárna Parque Solar Cuz Cuz úspěšně připojena do chilské sítě Conafe

Úspěšně jsme připojili solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz do chilské sítě Conafe a začala zásobovat elektřinou více než 2 770 domácností.

Česká developerská skupina Solek Group prodala solární elektrárnu Parque Solar Cuz Cuz o instalovaném výkonu 3,07 MWp v Chile, koupil ji chilský fond. Získané finanční prostředky společnost investuje v Chile. Nyní je v procesu development a akvizice dalších solárních parků o celkovém instalovaném výkonu více než 100 MWp. Další dva projekty se již staví.

Další informace

Informace o emitentovi - skupině SOLEK GROUP

Společnost Solek Group, jejíž součástí je Solek Holding SE, se sídlem Praha 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, byla založena v roce 2010 v České republice za účelem podnikání v oblasti výroby elektřiny z energie slunečního záření.

Od roku 2011 směřuje své aktivity i do zahraničí, a to do zemí a lokalit, jejichž kritéria jsou z hlediska investic dlouhodobě udržitelná a bezpečná. Dosud realizovala desítky projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 24 MWp. Má bohaté zkušenosti nejen s developmentem, ale i s výstavbou, provozem a údržbou vlastních solárních parků.

OVĚŘENÝ BUSINESS MODEL ZALOŽENÝ NA DŮKLADNÝCH A CÍLENÝCH INVESTICÍCH

V rámci svého působení v České republice Solek Group dokončil výstavbu několika solárních elektráren, z nichž některé byly prodány třetím stranám a některé zůstaly v portfoliu skupiny.

V roce 2011 vstoupila skupina na slovenský trh. Během následujících dvou let pak začala působit i na rumunském trhu, kde začala s přípravou a prodejem projektů solárních elektráren. Na rumunském trhu od roku 2012 dokončila development projektů fotovoltaických elektráren. Postavila a připojila čtyři výrobny elektrické energie s celkovým instalovaným výkonem 8,5 MWp.

ZKUŠENÉ A STABILNÍ VEDENÍ S PRAXÍ VE FOTOVOLTAICKÉM PRŮMYSLU

Společnost se rozhodla expandovat v období let 2014–2015 na chilský trh, kde se soustřeďuje na výstavbu solárních elektráren. Při rozhodování o expanzi vychází z důkladného studia geopolitických, ekonomických a regulatorních rizik a ze zkušeností zahraničních investorů, aby eliminovala případná politicko-bezpečnostní a jiná rizika. Koncem roku 2016 uvedla v Chile do provozu pilotní projekt – fotovoltaickou elektrárnu Cuz Cuz o instalovaném výkonu 3,07 MWp. Nyní se nachází ve fázi developmentu a akvizice dalších solárních projektů v Chile o celkovém instalovaném výkonu více než 100 MWp. Na financování těchto projektů společnost vydává veřejnou emisi dluhopisů splatnou v roce 2022 s ročním výnosem 6,20 %.

Pilotní projekt v Chile - solární park Cuz Cuz o výkonu 3,07 MW byl dokončen v roce 2016.

V případě zájmu o koupi dluhopisů se obraťte na svého investičního poradce poradce nebo nám napište mail.
Administrátorem emise je BH Securities a.s. (www.bhs.cz) a zprostředkovatelem je Fincentrum a. s. (www.fincentrum.com) a společnost CYRRUS, a. s. (www.cyrrus.cz).
Kontaktní formulář
*
*
*
Zaškrtněte